Перевірити рівень сформованості навички читання вголос та розуміння прочитаного тексту.
Завантажити матеріал